JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Zbavíme Vás starostí a nejistoty, provedeme za Vás projednání a zajištění nezbytných podkladů a rozhodnutí pro projektování, realizaci stavby až po její uvedení do provozu- kolaudaci.

Znám zákony, vyhlášky a nařízení, platné v ČR, pracuji v této problematice více než čtvrt století a vždy s maximálním nasazením a efektivností. Doposud jsem všechny zakázky dovedl do cíle.

Ing. Radim Hanžl vr.