DOTAČNÍ TITULY

 Nabízíme zpracovávání podkladů pro dotační tituly a vyřízení dotace: 

  • Nová Zelená Úsporám
  • Dešťovka - Modrá Úsporám

Dotační tituly jsou zde pro všechny stavebníky, kteří chtějí zkvalitnit svůj dům, ať už stávající, nebo novostavbu. Z fondů Evropské unie jsou do dotačních programů uvolňovány finanční prostředky a ty jsou na základě žádostí přerozdělovány mezi žadatele. Pomůžeme Vám se k finanční podpoře dostat. Dotační tituly jsou podmíněny projektovou přípravou s autorizací a spoluprací s autorizovaným specialistou. 

Úspěšnost pro udělení dotace je 95%