CENY INŽENÝRSKÝCH A PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Cenu individuálního projektu Vám rádi zpracujeme na poptání.

Naší velkou výhodou oproti konkurenci je, že klientovi dáváme nabídku včetně všech přidružených činností, průzkumů a studií, které jsou nejen vstupem do projektu, ale i požadovaným podkladem pro úřady státní správy. Cílem je poskytnout kvalitní a odpovědně provedenou projekční přípravu.

Klientům umíme vyjít vstříc nejen příznivou cenovou politikou v rámci individuální nabídkové ceny, ale i možností cenu díla rozložit do pravidelných měsíčních splátek, nebo i fakturací prací až po vyřízení hypotéky.

Individuální kalkulace ceny je základ spokojenosti

Při individuální cenové kalkulaci se vždy klientovi snažíme vyjít vstříc. Příprava stavebního projektu zahrnuje dlouhé hodiny odborné práce. Zvolit kvalitní a poctivou projekční a inženýrskou přípravu se Vám v realizační fázi vyplatí. Zejména pak:

 • Úspora finančních prostředků ve výběrovém řízení na dodavatele.
 • Dokumentace pro provádění stavby je i ochrana klienta v případě sporu s dodavatelem.
 • Technický dozor investora se má o co opřít, když usiluje o kvalitu díla a dodržování termínů a smluvních podmínek a pokut vůči zhotoviteli díla.

SAZEBNÍK PROJEKČNÍCH PRACÍ MIMO NABÍDKOVOU CENU

 • Pomocné kancelářské práce, příprava papírové formy dokumentace, reprografické práce - 550 Kč bez DPH / Hod.
 • Projekční hodina práce 2D, grafické práce, renderování fotorealistických modelů - 630 Kč bez DPH / Hod.
 • Náročné práce - BIM, koncepční práce projektu - 900 Kč bez DPH / Hod.
 • Velmi náročné a koncepční práce, technický dozor investora - 1210 Kč bez DPH / Hod.
 • Vysoce kvalifikované, koncepční a koordinační práce (hlavní inženýr projektu) 1440 Kč bez DPH / Hod.

SAZEBNÍK KONZULTACÍ, JEDNACÍCH PRACÍ A ZASTUPOVÁNÍ

 • Konzultace/poradenství - 2500 Kč s DPH / Hod.
 • Jednací hodina aktivních projektů, jednání s úřady, zastupování klienta v jednáních 900 - Kč bez DPH / Hod.
 • Zpracování posouzení, zhodnocení, rešerše, zpráv - 900 Kč bez DPH / Hod.
 • Rozpočtování staveb - 1200 Kč bez DPH / Hod. nebo 0,002% z ceny stavebního díla bez DPH

DOPRAVNÉ

 • Dopravné - 21 Kč bez DPH / km + 900 Kč bez DPH 1 osoba / Hod. není-li dohodnuto / zesmluvněno jinak.

  Ceny jsou platné od 1.1.2024. Úpravy ceníků v čase se nevztahují na projekty s individuálními cenovými podmínkami podléhajícími konkrétní Smlouvě o Dílo.