CENY INŽENÝRSKÝCH A PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Neexistuje standardní projekt ani stavba. I proto nelze mít v projekční brandži jasný a přehledný ceník. Vše se odvíjí od zvolené lokality, místních omezení a nároků na technické řešení stavby, které se následně promítají do ceny projektu.

Každá stavba je jedinečně specifická. Náročnost projekčních prací a inženýringu je ovlivněna mnoha proměnnými. Avšak díky více jak třicetiletému know-how se nám daří poskytovat precizní a bezkonkurenčně kvalitní přípravu a kompletní servis s tím spojený. Tedy vše za Vás uděláme, připravíme, zařídíme a na konci Vám předáme hotové dílo. U nás se Vám nestane, že bychom práci nedotáhli do zdárného konce.

Pro vypracování cenové nabídky potřebujeme znát:

  • Lokalitu stavby (adresa / katastrální číslo pozemku a území)
  • Fotodokumentaci (pozemku / stavby / řešené konstrukce)
  • Zformulovaný stavební záměr a Vaše představy o díle
  • Popsat fázi rozpracovanosti, pokud tomu tak je
  • Pro přípravu realizační zakázky zaslat dotčenou stavební dokumentaci o náležité podrobnosti, doplněnou ideálně o slepý výkaz výměr

Individuální kalkulace ceny je základ spokojenosti

Při individuální cenové kalkulaci se vždy klientovi snažíme vyjít vstříc. Příprava stavebního projektu zahrnuje stovky hodin odborné práce. Pro představu, příprava dokumentace pro stavební povolení pro rodinný dům vyžaduje okolo 150-250 hodin práce. V případě dokumentace pro provádění stavby se čas přípravy pohybuje okolo 500 hodin práce. Avšak tvrdíme a za tím si stojíme, že zvolit kompletní projekční a inženýrskou přípravu se Vám vyplatí v realizační fázi. Zejména pak:

  • Úspora finančních prostředků ve výběrovém řízení na dodavatele
  • Dokumentace pro provádění stavby je i ochrana klienta v případě sporu s dodavatelem
  • Technický dozor investora se má o co opřít, když usiluje o kvalitu a dodržování termínů a smluvních podmínek (Stavební dozor ze zákona musíte mít zajištěn pouze při stavbě svépomocí.)

Nebojte se nás oslovit s žádostí o cenovou nabídku. Zákazníkům umíme vyjít vstříc.